Doelstelling

De Briard Vereniging Nederland is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling:

 

 • Fokkers en liefhebbers van Briards nader tot elkaar te brengen en geïnteresseerden voor dit ras voor te lichten.
 • De kenmerken van de Briard in het ras te bewaren
 • De werkeigenschappen onder praktische omstandigheden te toetsen
 • Negatieve invloeden uitgaande van een éénzijdig fokbeleid, dat gericht is op of exterieur, of gedrag, of wedstrijdelementen en dergelijke te voorkomen
 • Al hetgeen te verrichten wat met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt

 

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 

 • Het houden van vergaderingen.
 • Het doen houden van lezingen en het geven van cursussen.
 • Het organiseren van activiteiten zoals wandelingen, weekends etc.
 • De uitgifte van een clubblad voor de leden.
 • Het houden en steunen van inventarisatiebijeenkomsten, karaktertesten en/of herdersinstinctproeven, tentoonstellingen en dergelijke.
 • Het bevorderen van deelname aan diverse vormen van trainingen en onderricht, zoals gehoorzaamheid- en behendigheidscursussen, het hoeden en drijven van vee en reddingswerkzaamheden.
 • Haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking, benevens alles wat de fokkerij van Briards betreft.
 • Het bevorderen in inschrijven van nesten en enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding en van het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland,gevestigd te Amsterdam.
 • Het bestrijden van dierenmishandeling.
 • Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer.

 

 

GEWIJZIGDE LOCATIE 

JONGEHONDENDAG

4 SEPTEMBER 2017

Beste deelnhemers,
Onze jongehondendag volgende week zondag was in eerste instantie gepland op ons terrein in Ingen. Helaas is dit terrein door de langdurige en hevige regenval van de afgelopen weken veel te nat. Wij hebben daarom het besluit genomen een andere locatie te zoeken voor deze dag. Het betreft een locatie enkele km verderop:


MANEGE DE MARGRIETRUITERS,

ZIJVELING 3A

4032 NT OMMEREN.


Graag tot ziens op 24 september!

 

Copyright © 2017 Briard Vereniging Nederland   Erkend door Raad van Beheer.